Ενδεικτικά:

  • Όμιλος Εταιρειών Mikenopa
  • Δήμος Χαλανδρίου Ν.Π.Δ.Δ.
  • Infratec Μελετητική – Συμβουλευτική – Αναπτυξιακή Εταιρεία
  • Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ενοικίασης Σκαφών & Τουρισμού Golden Escape