ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

* συντάκτης του παρόντος άρθρου είναι ο Ιωάννης Α. Σαρακηνός, Δικηγόρος Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού στο Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς από το London School of Economics & Political Science.   Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2016 Τελευταία Ενημέρωση: 20 Φεβρουαρίου 2016   Αδιαμφισβήτητα, η ελληνική οικονομία διανύει μία από τις πιο προβληματικές περιόδους της. Αυτό γίνεται εμφανές και στο τομέα των εμπορικών συναλλαγών με την καθυστέρηση πληρωμής των εμπορικών οφειλών να είναι πλέον συνηθέστερη από ποτέ. Η καθυστέ...