Εισήγηση του κ. Σαρακηνού Ιωάννη – Επόμενη Μέρα Εφαρμογής του ΓΚΠΔ. 18/01/2019 – Αθήνα, Ξενοδοχείο Caravel

Οι 6 πρώτοι μήνες εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου από τις επιχειρήσεις. Διαπιστώσεις και προτάσεις βελτίωσης.