Ο νόμος στην υπηρεσία των καθημερινών επιχειρηματικών αναγκών σας.

Τα τελευταία χρόνια, η συνεχής οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την έκδοση μεγάλου όγκου νομοθετικών διατάξεων, έχουν επηρεάσει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Ο τομέας του εμπορικού δικαίου επικεντρώνεται στην κατανόηση των επιχειρηματικών αναγκών σας και παρέχει άμεσες και εμπορικά προσανατολισμένες νομικές συμβουλές.

Μεταξύ άλλων, ο τομέας εμπορικού δικαίου εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

  • Παροχή συμβουλών για την σύσταση οποιασδήποτε μορφής εταιρείας σύμφωνα με τον ελληνικό δίκαιο.
  • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικού και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού εγγράφου.
  • Κίνηση νομικής διαδικασίας για την γρήγορη και αποτελεσματική νομική διεκδίκηση εμπορικών οφειλών.
  • Επισκόπηση ποικίλλων εμπορικών συμφωνιών (π.χ. δάνειο, εκχώρηση, χρηματοδότηση κ.λπ.) υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων στο ελληνικό δίκαιο.
  • Διευθέτηση θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης.
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ