Το αστικό δίκαιο στην Ελλάδα αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα τομέων δικαίου. Απο τις γενικές αρχές μέχρι το ενοχικό και το κληρονομικό δίκαιο, καθώς επίσης το οικογενειακό και το εμπράγματο δίκαιο, όλα αποτελούν τομείς του ελληνικού αστικού δικαίου. Οι προσφάτως τροποποιημένες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθιστούν την επιδίωξη των οιωνδήποτε αστικών απαιτήσεων ακόμα πιο περίπλοκη. Αλλά όχι για τους πελάτες μας. Η «προνοητική μας προσέγγιση» και η εξειδικευμένη εμπειρία μας εγγυώνται επιτυχία στην ικανοποίηση των προσδοκιών και των στόχων σας.

Μεταξύ άλλων, ο τομέας αστικού δικαίου εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

  • Απόκτηση και πώληση κινητής και ακίνητης περιουσίας.
  • Μισθώσεις.
  • Εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκη, ενέχυρο κ.λπ.).
  • Συμβατικούς διακανονισμούς και συμφωνίες.
  • Αδικαιολόγητο πλουτισμό.
  • Εκχώρηση απαιτήσεων και χρέους. 
ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ