Η σημερινή πραγματικότητα έχει καταστήσει το διαδίκτυο το «Άγιο Δισκοπότηρο» της επιχείρηματικής δραστηριότητας, το βασικό εργαλείο για ανάπτυξη. Ωστόσο, εξαιτίας των εγγενών και, πολλές φορές, δυσδιάγνωστων κινδύνων (κυρίως αναφορικά με θέματα προσωπικών δεδομένων και ποινικών ή άλλων αδικημάτων), υπάρχει αυξανόμενη προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης της λειτουργίας του. Ο τομέας δραστηριότητας εξασφαλίζει την γρήγορη και επιτυχημένη αποφυγή ή/και αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.

Μεταξύ άλλων, ο τομέας δικαίου του διαδικτύου εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

  • Σύνταξη και παροχή συμβουλών αναφορικά με συμφωνίες για την παροχή διαδικτύου, υλισμικού και λογισμικού σε διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες και συνεδριακά κέντρα.
  • Παροχή συμβουλών σε θέματα Όρων Χρήσης ιστότοπων και ιδιωτικότητας.
ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ