Μπορούμε να παρομοιάσουμε το δημόσιο & διοικητικό δίκαιο στην Ελλάδα μ’ έναν περίπλοκο λαβύρινθο. Eρευνητικές και οργανωτικές δεξιότητες είναι επομένως εξαιρετικής σημασίας προκειμένου να παρέχεται ακριβής, γρήγορη και με προστιθέμενη αξία υπηρεσία. Εδώ είναι που ο τομέας δραστηριότητάς μας εμφανίζεται. Είναι άλλωστε η συγκεκριμένη στάση και δεξιότητες που καθιστούν τον τομέα δημοσίου & διοικητικού δικαίου σημαντικό παράγοντα της εγχώριας νομικής αγοράς.

Μεταξύ άλλων, ο τομέας δημοσίου & διοικητικού δικαίου εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

  • Παροχή νομικών συμβουλών σε Δήμους και δημοτικές υπηρεσίες σε ζητήματα συμμόρφωσής και νομιμότητας αποφάσεων και εν γένει διοικητικών πράξεών τους.
  • Δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση Δήμων, δημοτικών υπηρεσιών και δημοσίων υπαλλήλων σε υποθέσεις μισθών, αδειών και επιδομάτων κ.λπ.
  • Κίνηση νομικής διαδικασίας για την έκδοση διαταγών πληρωμής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.
  • Σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε πληθώρα νομικών ζητημάτων δημοσίου και διοικητικού δικαίου (π.χ. διαδικασία είσπραξης και βεβαίωσης οφειλών μέσω ΚΕΔΕ, αιτήματα δημοσίων υπαλλήλων και δημοτών).
ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ