Νέα

Δημοτικές Εκλογές 2019 και Προσωπικά Δεδομένα

Υποψήφιοι αιρετοί και GDPR: Προτεινόμενα μέτρα συμμόρφωσης   Η έκδοση και δημοσίευση από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο του Γενικού Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων (γνωσ...

Άρθρα

Γεγονότα